Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.    Sözleşmenin Tarafları 
1.1.    İşbu Sözleşme; bir tarafta https://liraka.com ile diğer tarafta Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve Alt Domainleri tarafından sunulan hizmetlerden yararlanacak olan kişi/kişiler/kurum arasında kurulmuş sayılacaktır. Bundan sonra SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN kasıt web tabanlı siteler, sosyal medya hesapları ve mobil uygulama dahil tüm platformları kapsayacaktır. 

1.2.    İşbu Sözleşme’de bundan sonra alıcı konumundaki kişi/kişiler/kurum "MÜŞTERİ"; hizmet verecek olan taraf ise "Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve Alt Domainleri" olarak anılacaktır. 

1.3.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve Alt Domainleri; Liraka.com üzerinde belirtilen hizmetleri Sözleşme’deki şartlar dâhilinde sağlayan satıcı konumundaki taraf olup; MÜŞTERİ ise bu hizmetlerden yararlanmak amacıyla gerekli bilgileri sağlayan ve hizmet karşılığı bedeli ödeyen alıcılardır. Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri üzerinden kullanıcı oluşturup giriş yapan kişiler müşteri olabilir ve sisteme para yatırabilirler. Yatırdıkları parayı geri çekemezler, tamamını kullanmak zorundadırlar. 

1.4.    Taraflar Liraka.com ve alt domainleri üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına almış sayılacaktır. MÜŞTERİ tüm ana ve alt domain kullanıcılarını ifade eder. 

1.5.    İşbu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ (Ana ve tüm alt domainler), talep ettiği hizmete ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.  

1.6.    Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

2.    Sözleşme Konusu 

2.1.    İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sosyal medya hesaplarındaki ve dijital platformlarındaki reklam veya tanıtım gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MÜŞTERİ’nin hatasız olarak verdiği bilgiler doğrultusunda Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  tarafından internet sitesinde belirtilen hizmetlerin sunulması ve karşılığında MÜŞTERİ’nin Sözleşme’ye ilişkin bedeli ödemesinden ibarettir. 

2.2.    İşbu Sözleşme; Türk Hukukuna tabi olup Sözleşme’nin uygulanması esnasında ve sonrasında çıkabilecek tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. MÜŞTERİ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki tüm hakları korunmaktadır. 

3.    Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri 

3.1.   Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; müşterinin internet sitesi üzerinden talep ettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabul edilmesi ve ödemenin yapılmasıyla birlikte Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri ; ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul ederek sipariş konusu hizmeti Sözleşme şartları dâhilinde vereceğini kabul ve taahhüt edecektir. 

3.2.   Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri ; Müşteri’nin ödeme şekli ve ödemesi gereken toplam bedeli açıkça belirtilecek ve Müşteri’yi bu konuda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirecektir. 

3.3.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; siparişin kabulü ve ödemenin onaylanması işlemlerinin tamamlanmasının ardından, MÜŞTERİ’nin sipariş etmiş olduğu hizmeti sunmak için derhal işlemlere başlayacak, işin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede işi tamamlayacaktır. Tamamlanmayan işlemlerde ücret eksik kalan miktar kadar ücret iadesi yapılacaktır. 

3.4.   Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; talep etmiş olduğu hizmete ilişkin sosyal medya KULLANICI ADINI ve açıkça belirtilmiş olan gerekli bilgileri Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerine doğru ve eksiksiz olarak verecektir. Aksi halde hizmetin yerine getirilememesinden MÜŞTERİ sorumludur. Her müşteri satın aldığı hizmetlerin doğacağı tüm hukuki durumdan kendisi sorumlu olacaktır. Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi görev onaylayan ekibi sadece yazın ve imla hatalarına bakarak talep edilen görevi ve hizmeti onaylar. Anayasaya ve Tüm Ceza kanunlarınlarına aykırı olan işlemlerinden müşterinin bizzat kendisi soruludur. 

3.5.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  tarafından MÜŞTERİ’nin sosyal medya hesabına ve dijital platformuna ilişkin ŞİFRE; KESİNLİKLE TALEP EDİLMEYECEKTİR. Ancak hesaplar gizli olmamalıdır. 

3.6.    MÜŞTERİ; talep ettiği hizmet doğrultusunda sosyal medya hesabını GİZLİ HESAP YAPMAYACAK; herkese açık konuma getirecektir. Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  müşteriden talep etmiş olduğu kullanıcı adının yanlış olmasından, kullanıcı adının değiştirilmesinden veya hesabın kapalı yani diğer bir anlatımla "GİZLİ HESAP" olmasından veya kısıtlı hesap olmasından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

3.7.    MÜŞTERİ; sosyal medya hesabının ve şifrelerinin güvenliğinden kendisi sorumlu olup bu konuda doğabilecek zarar ve ziyandan kendisi sorumlu olacaktır. 

3.8.    MÜŞTERİ; aldığı hizmet dâhilinde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri tarafından aldığı tüm uyarı, ihtar ve bildirimlere uyacaktır.  

3.9.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri ; sipariş edilen hizmet doğrultusunda sağladığı Sosyal medya hizmetleri gönderimine ilişkin olarak bir hata olması, araya APİ sisteminden kaynaklı olarak gönderilmeme gibi bir durumda hesapların karışması halinde; Web sitesinde bulunan e-posta adresine veya Web Sitesinde bulunan İletişim bölümüne yapılacak bildirimle 30 gün içerisinde hatayı telafi edecek; hatanın telafi edilememesi halinde MÜŞTERİYE 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan haklarını sağlayacaktır. 

3.10.    MÜŞTERİ; hizmet dâhilinde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri tarafından sağlanan sosyal medya takipçi, abone ve beğeni ve sistemdeki diğer hizmetler kullanarak; erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, yasalara aykırı faaliyetlerde bulunmamayı taahhüt eder. Bu gibi faaliyetlere girişmesi halinde meydana gelebilecek tüm sorun ve problemlerde zararı tazmin etmeyi taahhüt eder. 

3.11.    Müşteri sosyal medya takipçi, sosyal medya beğeni veya vb.. aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.12.    MÜŞTERİ; hizmete ilişkin sosyal medya hesaplarındaki tüm dosya, doküman, veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda doğabilecek sorunlardan Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri herhangi bir kusur iletilemez. 

3.13.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri ; Müşteri tarafından bilgileri iletilen sosyal medya hesap ve sayfalarını hizmet sağlamadan önce incelemez, gözden geçirmez, doğruluğunu kontrol etmez ve Müşteri tarafından oluşturulmuş sayfa ve hesaplar hakkında herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.  

3.14.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; MÜŞTERİ’nin Sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunması, kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı fiillere girişmesi gibi sebeplerle; Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri ; hukuka aykırı filleri ve eylemleri öğrendiği andan itibaren MÜŞTERİ’ye haber vermeksizin Sözleşme’yi feshederek vermiş olduğu hizmeti silmek hakkına sahiptir. 

3.15.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; müşterinin istekleri doğrultusunda ve işbu Sözleşme ile mevzuat hükümleri kapsamında hizmet verecek olup; illegal hiçbir oluşum veya faaliyet içerisinde yer almayacak ve hizmet sağlamayacaktır. MÜŞTERİ; hizmetin sunulmasını talep ettiği sosyal medya hesabının içeriğinden kendisi sorumlu olduğundan; oluşabilecek her türlü zarardan ve ziyandan EKŞİ ÖDÜLLER ve Alt Domainleri hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

3.16.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri ; MÜŞTERİLERİNE sunmakta olduğu hizmetleri bazen "APİ" üzerinden de sağlayabilmektedir. APİ sistemindeki hata, gecikme, yoğunluk, güncelleme gibi Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerinin elinde olmayan durumlardan doğabilecek hizmet gecikmelerinden Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri sorumlu değildir. 

3.17.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri i tarafından sipariş doğrultusunda sunulan paketlerin içeriğinde bulunan "Organik hizmetler Mevcuttur" ifadesi çoğunluğu kapsamaktadır kalan kısmı Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerine giriş yapan ama gerçek kişiler tarafında kullanılan pasif hesaplar olabilmektedir. Müşterinin paketlerden herhangi birini satın alması halinde bu şartlar'ı  kabul ettiği okuduğu ve onayladığı anlamına gelmektedir. 

Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  vaad ettiği Organik hizmetler tamamı ile gerçek kullanıcılar tarafından sağlanır. Sisteme kaydolan gerçek kullanıcılar sizin verdiğiniz görevi kendi cihazlarından açtıkları reel hesaplar ile gerçekleştirirler. Eğer Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi sitesinde görev yapan kullanıcılar sahte hesaplar ve bot yöntemler ile görev yaparlar ise hak ettikleri para sıfırlanacak ve bir daha sisteme giriş yapmamak üzere banlanacaklardır. Doğacak hak kayıplarından ise cezai sorumluluk aldıklarını kabul ederler. 

3.18.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri tarafından sağlanan hizmet içerisinde APİ kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek problemlerin çözülebilmesi için MÜŞTERİ tarafından Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri bildirimde bulunulması gerekir.  

3.19.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; Müşterinin hataya ilişkin bildiriminden itibaren maksimum 30 iş günü içerisinde sorunu çözümleyecektir. Aksi halde Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca cayma ve diğer seçimlik hakları saklıdır. Müşteri bunu okumuş, kabul etmiş ve buna göre hizmet alımında bulunduğunu taahhüt ve kabul eder. 

3.20.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri tarafından gönderilen takipçiler güncelleme veya kapanma gibi sorunlarla karşılaşabilir ve takipçi, beni ve yorum vb.. hizmet kaybına yol açabilir. Bu konuda Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşterinin  Web sitesinde bulunan İletişim bölümüne yazarak bildirim yoluyla talepte bulunması halinde bu talep doğrultusunda ve imkânlar dâhilinde durumu değerlendirilip karar verilir ve müşteriye geri bildirimde bulunulur. 

3.21.    Instagram ve diğer sosyal medya kuruluşlarının zaman zaman güncellemeler yaparak hesap silme veya kısıtlama hakkı bulunduğundan; bu gibi durumlar Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerinin sorumluluğu dışındadır. İnstagram ve benzeri sosyal medya şirketleri tarafından bu gibi bir işlem yapılması halinde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerinin  hiçbir şekilde sorumluluğu doğmayacaktır. Müşteri bunu okuyup kabul ettiğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. 

3.22.    Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi halinde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; Müşterinin siparişine ilişkin olarak tutulmuş olan bilgi ve dosyaları depolamakla yükümlü değildir.6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hakları saklı tutulmaktadır.30 gün sonrasında silme hakkına sahiptir. 

4.    Ücret 

4.1.    İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

4.2.   Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  tarafından sunulan bu hizmetlere ilişkin ödemeler 3D SECURE sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Sistemden hizmet almak için Weepay ödeme yöntemi kullanılır. Para yatırma işlemi bu ödeme kuruluşu ile API üzerinden gerçekleştirilir. Bakiyenin sisteme yansımaması durumunda bankası ile ve Weepay ile iletişime geçmek sorumluluğu size aittir. 

4.3.    MÜŞTERİ tarafından ödeme yapılmaması halinde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  hiçbir şekilde hizmete başlama, ifa hazırlığı yapma veya edim yükümlülüklerini yerine getirme borcu altında değildir. 

4.4.    Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar. 

4.5.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; MÜŞTERİ’nin ödeme işlemini tamamlamasına kadar ilgili hizmeti kapatma, açma, değişiklik yapma veya ücreti artırıp azaltma haklarını saklı tutar. 

4.6.    Ödemenin yapılmasının ardından çıkabilecek tüm hukuki ihtilaflarda MÜŞTERİ’nin Tüketici olarak sahip olduğu Kanuni hakları saklıdır. Bu konuda Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri tarafından kendisine her türlü kolaylık ve destek sağlanır. 

5.    İletişim ve Bildirim Adresleri 

5.1.    Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat veya bildirim için Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  tarafından [email protected] mail adresi kullanılacak; MÜŞTERİ tarafından ise sipariş verirken belirttiği mail adresi kullanılacaktır. 

5.2.    MÜŞTERİ sipariş adresinde belirttiği posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

5.3.    Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. 

5.4.    Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri; MÜŞTERİ’nin belirttiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin gelmediğini veya kendisine ulaşmadığını iddia edemeyecektir. Söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.    Sözleşmenin Feshi 

6.1.    MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde 6098 sayılı Kanun uyarınca alacaklının temerrüdü gerçekleşecektir ve bu durumda Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerinin hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır.  

6.2.    Müşteri’nin beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde hizmetin sağlanamamasından Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri  sorumlu olmadığı gibi yine hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır. 

6.3.    MÜŞTERİ; Sözleşme’nin anlatılan şekilde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri tarafından haklı olarak feshi halinde kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6.4.    MÜŞTERİ;6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Kanundaki şartlar dâhilinde feshetme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından Sözleşmenin sona erme süresinden önce feshedilmesi halinde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve Alt Domainleri tarafından feshe kadar yapılan tüm işlemlerin karşılığı olarak takdir edilen kesinti yapılabilecektir. Müşteri bu hükmü beyan, kabul ve taahhüt eder.  

6.5.    MÜŞTERİ’nin kusuru sebebiyle gerçekleşen fesihlerde Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainlerinin her türlü tazminat hakkı saklıdır. 

7.    Yetki 

7.1.    İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8.    İşbu sözleşme bu maddeyle birlikte5 sayfa, 8 madde ve 46alt maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imzalanmıştır. Tarafların fiziki varlıkları olmaksızın hüküm altına alınması sebebiyle işbu sözleşme Mesafeli Satış Sözleşmesi olarak imzalanmıştır. Siparişin verilmesinin ardından Liraka Web Yayıncılık Bilişim Yazılım ve Ticaret Limited Şirketi ve alt domainleri tarafından ödemenin kabul edilmesiyle birlikte Sözleşme tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulmuş sayılacaktır. 

9. Kullanıcı sözleşmesiniz kabul ettiğiniz takdirde size kampanya sms gönderimini kabul etmiş sayılırsınız.